Διασφάλιση Ποιότητας

Η ΝΕΦΡΟΓΑΙΑ Μ.Χ.Α. ακολουθεί πρότυπο ποιότητας ISO 9001, ενώ συμμορφώνεται με το GDPR (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων).

Η πιστοποίηση εγγυάται τη διατήρηση σε σταθερά υψηλό επίπεδο ,όλων των εσωτερικών λειτουργιών και υπηρεσιών που παρέχονται, οι οποίες επιθεωρούνται με τακτικούς ελέγχους από ανεξάρτητους φορείς, διεθνούς κύρους.

Η συμμόρφωση με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας αποδεικνύει τη δέσμευση της ΝΕΦΡΟΓΑΙΑ Μ.Χ.Α. στο μακροπρόθεσμο στόχο της, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας. Με την τήρηση των απαιτήσεων για την πιστοποίηση, η ΝΕΦΡΟΓΑΙΑ Μ.Χ.Α. αυξάνει την οργανική αποτελεσματικότητα και τη συνολική παραγωγικότητά της, αριστεύοντας στην ποιότητα των υπηρεσιών της.