Προσωπικό

Όλοι οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες υγείας των κλινικών μας είναι αφοσιωμένοι στο να παρέχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών για τους ασθενείς και τους συγγενείς τους.

Ιατρικό προσωπικό

Το ιατρικό μας προσωπικό διαθέτει επαρκή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία σε όλο το φάσμα της Νεφρολογικής ειδικότητας και ιδιαίτερα στις μεθόδους και στις απαιτήσεις της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

Έρχεται σε επαφή με τον ασθενή με ενδιαφέρον, επαγγελματισμό και ευαισθησία, κάνοντάς τον να αισθάνεται πιο ασφαλής και σίγουρος για την φροντίδα που λαμβάνει.

Οι Ιατρικές υπηρεσίες συμπληρώνονται από ομάδα Καρδιολόγων, Παθολόγων, Πνευμονολόγου, Μικροβιολόγου, Ακτινολόγου.

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Οι νοσηλευτές/τριες μας ασκούν τη νοσηλευτική διαθέτοντας υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων με ασφάλεια και υπευθυνότητα και υψηλό επίπεδο κλινικής ικανότητας. Το πνεύμα της καλής συνεργασίας στο νοσηλευτικό τμήμα επηρεάζει θετικά την ποιότητα φροντίδας των ασθενών κάτι που αντικατοπτρίζεται από τις καλές διαθέσεις και σχέσεις των νοσηλευτών με τους ασθενείς μας.

Διοικητικό Προσωπικό

Η υποδοχή των ασθενών γίνεται από τις διοικητικές υπαλλήλους που με ευγενικό, φιλικό και πρόθυμο τρόπο, είναι έτοιμες να παράσχουν την όποια πληροφορία χρειάζεστε για να κάνετε μία προ-κράτηση στην μονάδα μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail για να σας δώσουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.