Εγκαταστάσεις

Η μονάδα μας βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Τρίπολης , με εύκολη πρόσβαση από κεντρικούς οδικούς άξονες, και διαθέτει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για ασθενείς και συνοδούς.

Το όραμα της ΝΕΦΡΟΓΑΙΑ Μ.Χ.Α. είναι η δημιουργία μίας πρότυπης μονάδας νοσηλείας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ασθενή, συνοψίζοντας στην έννοια της “φιλοξενίας” τη φιλοσοφία της. Κατόπιν προσεκτικής μελέτης των ιδιαιτεροτήτων ενός τέτοιου εγχειρήματος, η ΝΕΦΡΟΓΑΙΑ Μ.Χ.Α. ξεκίνα τη διάρθρωση ενός δικτύου Μονάδων Αιμοκάθαρσης υψηλής ποιότητας ανά την Ελλάδα, με αφετηρία την Τρίπολη Αρκαδίάς.

Κατά αυτόν τον τρόπο, «κτίζεται» σταδιακά μία σειρά πρότυπων οργανισμών υγείας νεφροπαθών που προσφέρουν στους εκάστοτε ασθενείς ασφάλεια και ποιότητα στην αιμοκάθαρση, σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον, κοντά στο μόνιμο τόπο κατοικίας τους, αλλά συγχρόνως δημιουργεί τις συνθήκες ώστε η πόλη να ενταχθεί στον χάρτη του «ιατρικού τουρισμού» δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη σε όλη την τοπική κοινωνία