Κράτηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί η υγείας σας από τους ιατρούς της Μονάδας μας και για τον καλύτερο προγραμματισμό της θεραπείας σας, παρακαλείσθε να μας στείλετε τα παρακάτω στοιχεία με fax στο 2710230283 ή με mail στο info@nefrogaiamxa.gr