Παροχές

• Κλασική αιμοκάθαρση, αιμοδιαδιήθηση και on-line αιμοδιαδιήθηση με νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα

• Online monitoring όλων των κρίσιμων παραγόντων της αιμοκάθαρσης και διασύνδεση με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενούς

• Φίλτρα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας

• Αυστηρά πρωτόκολλα αποστείρωσης και επεξεργασίας νερού

• Ειδικός χώρος περίθαλψης οροθετικών και ασθενών με Ηπατίτιδα Β

• Χώρος Επειγόντων Περιστατικών

• Πολυτελείς και άνετοι χώροι αναμονής και θεραπείας (ατομική τηλεόραση με ακουστικά, tablets, δωρεάν Wifi)

• Σύμβαση με τον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ

• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για ενεργειακή αυτονομία Μονάδας

• Εξειδικευμένο και καταρτισμένο ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό

• Ασθενοφόρο

• Μεταφορά ασθενών προς-από την μονάδα

• Συνεργαζόμενος διαιτολόγοw για την παροχή διατροφικών συμβουλών κατά περίπτωση

• Δωρεάν σνακ, χυμός, καφές-τσάι για ασθενείς και συνοδούς

• Συνεργασία με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων

• Ενημερωμένος και ανανεώσιμος ιστότοπος, στον οποίο μπορεί να προσφεύ- γουν οι ασθενείς για επιπρόσθετη ενημέρωση σε διάφορα θέματα που αφορούν την πάθησή τους και τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης, τις προσφερόμενες παροχές εκ μέρους της πολιτείας και τον τρόπο διεκδίκησης των, κ.α